GARANCIA: NDËRTIMI DHE SIPËRMARRJA

Rezidenca “Platea” po ndërtohet nga ASL Construction.
ASL Construction mbështetet në përvojën shumëvjeçare të studios së projektimit “Alban”, e cila është krijuar që në vitin 2002, me eksperiencë në investim, zhvillim dhe menaxhim të pasurisë së paluajtshme.
Për realizimin e këtij projekti ASL Construction ka bashkëpunuar edhe me specialistë të njohur vendas dhe të huaj.