Harta e Pronave

Pse duhet te na zgjidhni ne

LEHTËSI DHE FLEKSIBILITET FINANCIMI

Mundësi dhe lehtësi në kreditim. ASL Construction ka marrëdhënie kontraktuale bashkëpunimi me Union Bank.Për 3 vitet e para të kredisë - normë fikse interesi. Duke nisur nga 5.3% në Eur për 3 vitet e para. Afate të shtrira në kohë deri në 25 vjet që mundësojnë zgjedhje të larmishme të kësteve.Konsulencë dhe shërbim të personalizuar për të zgjedhur financimin sipas mundësive individuale.

NDËRTIM CILËSOR I REZIDENCES "PLATEA"

Konstruksionet beton-arme, muret ndarëse dhe perimetrale do të jenë të termoizoluara sipas standarteve europiane. Në apartamentet 2+1 dhe 3+1 do të ketë tubacione të termoizoluara për shkarkimin e gazrave me temperaturë të lartë (mundësi për oxhak dhe sobë).Tubacionet e shkarkimit të ujërave të bardha, do të jenë të ndara nga tubacionet e shkarkimit të ujërave të zeza...

GARANCIA: NDËRTIMI DHE SIPËRMARRJA

Rezidenca "Platea" po ndërtohet nga ASL Construction. ASL Construction mbështetet në përvojën shumëvjeçare të studios së projektimit "Alban", e cila është krijuar që në vitin 2002, me eksperiencë në investim, zhvillim dhe menaxhim të pasurisë së paluajtshme. Për realizimin e këtij projekti ASL Construction ka bashkëpunuar edhe me specialistë të njohur vendas dhe të huaj.

ASISTENCË TEKNIKE

ASL Construction do të ofrojë asistencë ndaj klientit në mënyrë të vazhdueshme si para, ashtu dhe pas blerjes së apartamentit. Kjo asistencë do të përfshijë dhënien e zgjidhjeve profesionale për probleme të ndryshme teknike si: Instalimet Elektrike, Instalimet Hidraulike, Furnizimi me ujë, Aksesorët Teknikë, Pajisjet hidrosanitare, Pllakat, Parketi, Dritaret, Muret, Detajet e çatisë.

KENI NDONJE PYETJE PER NE ?