NDËRTIM CILËSOR I REZIDENCES “PLATEA”

  • Konstruksionet beton-arme, muret ndarëse dhe perimetrale do të jenë të termoizoluara sipas standarteve europiane.
  • Në apartamentet 2+1 dhe 3+1 do të ketë tubacione të termoizoluara për shkarkimin e gazrave me temperaturë të lartë (mundësi për oxhak dhe sobë).
  • Tubacionet e shkarkimit të ujërave të bardha, do të jenë të ndara nga tubacionet e shkarkimit të ujërave të zeza.
  • Rreth 90% e ambjenteve të përbashkëta dhe atyre sanitare, do të jenë me ndriçim dhe ajrosje natyrale.
  • Në bodrum do të ketë mundësi për depo personale, nga 5m deri në 8m.
  • Rezidenca po ndërtohet në një zonë ku freskia dhe gjelbërimi janë gati të përhershme.
  • Uji i pijshëm është i garantuar 24 orë nga Burimi i Selitës.
  • Në nënshtresat niveluese të dyshemesë, do të ketë shtresa zë-izoluese (për mbrojtjen e ndotjes akustike) sipas standarteve europiane.