LEHTËSI DHE FLEKSIBILITET FINANCIMI

Mundësi dhe lehtësi në kreditim.
ASL Construction ka marrëdhënie kontraktuale bashkëpunimi me Union Bank. Mund të përfitoni nga oferta e re e kredisë për shtëpi në Union Bank:

  • Për 3 vitet e para të kredisë – normë fikse interesi.
  • Duke nisur nga 5.3% në Eur për 3 vitet e para.
  • Afate të shtrira në kohë deri në 25 vjet që mundësojnë zgjedhje të larmishme të kësteve.
  • Konsulencë dhe shërbim të personalizuar për të zgjedhur financimin sipas mundësive individuale.